Nanjing, Jiangsu, China

elke toestemming vereist van de overheidsdienst voor de productie van ontsmettingsmiddel

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken- elke toestemming vereist van de overheidsdienst voor de productie van ontsmettingsmiddel ,voor de publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, ... leveren aan de productie van betrouwbare, geldige en bruikbare cijfergegevens in functie van het strafrechtelijk beleid. ... 12 Het verlenen van ouderlijke toestemming is vereist onder art. 348 B.W.Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de ...(jodium is een noodzakelijke voedingstof voor de productie van schildklierhormonen) van de bevolking doorheen de tijd te kunnen opvolgen en een jaarverslag te publiceren. Derhalve wenst het WIV bij de zes centra voor de opsporing van aangeboren afwijkingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.1VERTALING - wtcb.be

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning; Gelet op het advies nr. 51.777/2/V van de Raad van State, gegeven op 20 augustus 2012, overeenkomstig arti-

Vergunning Douane-entrepot | FOD Financiën

Vereenvoudiging van uw logistiek proces.; Kostenbesparend want schorsing van betaling van de invoerrechten en btw.; De uiteindelijke douanebestemming is nog niet gekend en u wenst de goederen voorlopig te stockeren onder schorsing.; Onbeperkte opslag aangezien het toegestaan is goederen voor een lange periode op te slaan in een douane-entrepot.; Gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet ...

Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging ...

9. Artikel 4, §1, 2° vereist ook dat de doeleinden voor de gegevensverwerkingen toelaatbaar zijn. Het Comité weerhoudt artikel 5, alinea 1, a) van de WVP voor de aanvrager aangezien de aanvrager de uitdrukkelijke toestemming voor deelname aan de enquête wil verkrijgen van de uitgelote imkers.

Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging ...

9. Artikel 4, §1, 2° vereist ook dat de doeleinden voor de gegevensverwerkingen toelaatbaar zijn. Het Comité weerhoudt artikel 5, alinea 1, a) van de WVP voor de aanvrager aangezien de aanvrager de uitdrukkelijke toestemming voor deelname aan de enquête wil verkrijgen van de uitgelote imkers.

Ivoorkust | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De reiziger naar Ivoorkust moet in het bezit zijn van een geldig paspoort met een geldig Ivoriaans visum dat voor het vertrek bij de diensten van de ambassade van Ivoorkust te Brussel (Franklin Rooseveltlaan 234, tel +32 2 672 23 57) kan worden bekomen of bij aankomst in de internationale luchthaven van Abidjan, op voorwaarde dat men zich ten ...

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

voor de publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, ... leveren aan de productie van betrouwbare, geldige en bruikbare cijfergegevens in functie van het strafrechtelijk beleid. ... 12 Het verlenen van ouderlijke toestemming is vereist onder art. 348 B.W.

KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN ...

1 KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE PLICHTENLEER VAN DE PSYCHOLOOG GEPUBLICEERD IN HET STAATSBLAD OP 16 MEI 2014 VAN KRACHT VANAF 26 MEI 2014 Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen Art.1. Deze deontologische code is van toepassing voor elk individu dat de titel van psycholoog krachtens de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog draagt ...

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de ...

(jodium is een noodzakelijke voedingstof voor de productie van schildklierhormonen) van de bevolking doorheen de tijd te kunnen opvolgen en een jaarverslag te publiceren. Derhalve wenst het WIV bij de zes centra voor de opsporing van aangeboren afwijkingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.1

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

voor de publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, ... leveren aan de productie van betrouwbare, geldige en bruikbare cijfergegevens in functie van het strafrechtelijk beleid. ... 12 Het verlenen van ouderlijke toestemming is vereist onder art. 348 B.W.

Over het FAGG | FAGG

Gezien de rol in de bescherming van de volksgezondheid acht het FAGG het noodzakelijk om een oprechte, open en constructieve dialoog te voeren met alle partners, niet alleen binnen de officiële instellingen zoals het Raadgevend comité, maar ook via de overlegplatformen of andere structuren die een ideaal kader bieden voor een dergelijke dialoog.

lgisch Staatsblad Be www.emis.vito

6o de bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de bezoldiging van de bestuurders en titularissen van een lokale leidinggevende functie zijn van toepassing op de bestuurders en beheerders van de distributienetbeheerder alsook op zijn dochteronderneming(en), ongeacht hun rechtsvorm.

Ivoorkust | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De reiziger naar Ivoorkust moet in het bezit zijn van een geldig paspoort met een geldig Ivoriaans visum dat voor het vertrek bij de diensten van de ambassade van Ivoorkust te Brussel (Franklin Rooseveltlaan 234, tel +32 2 672 23 57) kan worden bekomen of bij aankomst in de internationale luchthaven van Abidjan, op voorwaarde dat men zich ten ...

Over het FAGG | FAGG

Gezien de rol in de bescherming van de volksgezondheid acht het FAGG het noodzakelijk om een oprechte, open en constructieve dialoog te voeren met alle partners, niet alleen binnen de officiële instellingen zoals het Raadgevend comité, maar ook via de overlegplatformen of andere structuren die een ideaal kader bieden voor een dergelijke dialoog.

lgisch Staatsblad Be www.emis.vito

6o de bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de bezoldiging van de bestuurders en titularissen van een lokale leidinggevende functie zijn van toepassing op de bestuurders en beheerders van de distributienetbeheerder alsook op zijn dochteronderneming(en), ongeacht hun rechtsvorm.

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

voor de publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, ... leveren aan de productie van betrouwbare, geldige en bruikbare cijfergegevens in functie van het strafrechtelijk beleid. ... 12 Het verlenen van ouderlijke toestemming is vereist onder art. 348 B.W.

Vergunning Douane-entrepot | FOD Financiën

Vereenvoudiging van uw logistiek proces.; Kostenbesparend want schorsing van betaling van de invoerrechten en btw.; De uiteindelijke douanebestemming is nog niet gekend en u wenst de goederen voorlopig te stockeren onder schorsing.; Onbeperkte opslag aangezien het toegestaan is goederen voor een lange periode op te slaan in een douane-entrepot.; Gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet ...

KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN ...

1 KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE PLICHTENLEER VAN DE PSYCHOLOOG GEPUBLICEERD IN HET STAATSBLAD OP 16 MEI 2014 VAN KRACHT VANAF 26 MEI 2014 Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen Art.1. Deze deontologische code is van toepassing voor elk individu dat de titel van psycholoog krachtens de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog draagt ...

Ivoorkust | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De reiziger naar Ivoorkust moet in het bezit zijn van een geldig paspoort met een geldig Ivoriaans visum dat voor het vertrek bij de diensten van de ambassade van Ivoorkust te Brussel (Franklin Rooseveltlaan 234, tel +32 2 672 23 57) kan worden bekomen of bij aankomst in de internationale luchthaven van Abidjan, op voorwaarde dat men zich ten ...

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de ...

(jodium is een noodzakelijke voedingstof voor de productie van schildklierhormonen) van de bevolking doorheen de tijd te kunnen opvolgen en een jaarverslag te publiceren. Derhalve wenst het WIV bij de zes centra voor de opsporing van aangeboren afwijkingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.1

KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN ...

1 KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE PLICHTENLEER VAN DE PSYCHOLOOG GEPUBLICEERD IN HET STAATSBLAD OP 16 MEI 2014 VAN KRACHT VANAF 26 MEI 2014 Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen Art.1. Deze deontologische code is van toepassing voor elk individu dat de titel van psycholoog krachtens de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog draagt ...

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de ...

(jodium is een noodzakelijke voedingstof voor de productie van schildklierhormonen) van de bevolking doorheen de tijd te kunnen opvolgen en een jaarverslag te publiceren. Derhalve wenst het WIV bij de zes centra voor de opsporing van aangeboren afwijkingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.1

Over het FAGG | FAGG

Gezien de rol in de bescherming van de volksgezondheid acht het FAGG het noodzakelijk om een oprechte, open en constructieve dialoog te voeren met alle partners, niet alleen binnen de officiële instellingen zoals het Raadgevend comité, maar ook via de overlegplatformen of andere structuren die een ideaal kader bieden voor een dergelijke dialoog.

Over het FAGG | FAGG

Gezien de rol in de bescherming van de volksgezondheid acht het FAGG het noodzakelijk om een oprechte, open en constructieve dialoog te voeren met alle partners, niet alleen binnen de officiële instellingen zoals het Raadgevend comité, maar ook via de overlegplatformen of andere structuren die een ideaal kader bieden voor een dergelijke dialoog.

KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN ...

1 KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE PLICHTENLEER VAN DE PSYCHOLOOG GEPUBLICEERD IN HET STAATSBLAD OP 16 MEI 2014 VAN KRACHT VANAF 26 MEI 2014 Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen Art.1. Deze deontologische code is van toepassing voor elk individu dat de titel van psycholoog krachtens de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog draagt ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved