Nanjing, Jiangsu, China

gevaren bij het wassen van de handen met onbekende kleurloze vloeistof

Synfluid® PAO 7 cSt- gevaren bij het wassen van de handen met onbekende kleurloze vloeistof ,Neem het volgende in acht bij het ontwerpen van technische controlemaatregelen en het uitkiezen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen: de mogelijke gevaren van deze stof (zie sectie 2), de relevante blootstellingsgrenzen, werkzaamheden en andere substanties in de werkomgeving.VENNOOTSCHAP/ONDERNEMINGAanraking met de ogen Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Aanraking met de huid Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Inslikken Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Onbekende acute toxiciteit 98.81497 % van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de toxiciteit.Ethades+ - Verpa

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving :Mengsel Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. Ingrediënten met onbekende toxiciteit: Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit: 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen : Flam. Liq. 2, H225

Ethades+ - Verpa

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving :Mengsel Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. Ingrediënten met onbekende toxiciteit: Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit: 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen : Flam. Liq. 2, H225

De effecten van zoutzuur op de mens - wikisailor.com

De effecten van zoutzuur op de mens Zoutzuur is een kleurloze, onbrandbaar gas dat een irriterend en penetrante geur heeft. Het wordt vaak gebruikt voor reiniging en sterilisatie, mijnbouw en de productie van organische mineralen. Deze chemische stof wordt ook gebruikt in de voedselver

SDS EU (Reach Annex II)

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veiligheidsinformatieblad ISOPROPANOL (IPA)

7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL Geen open vuur. Rookverbod. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN In goed gesloten ...

Ethades+ - Verpa

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving :Mengsel Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. Ingrediënten met onbekende toxiciteit: Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit: 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen : Flam. Liq. 2, H225

SDS EU (Reach Annex II)

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Synfluid® PAO 7 cSt

Neem het volgende in acht bij het ontwerpen van technische controlemaatregelen en het uitkiezen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen: de mogelijke gevaren van deze stof (zie sectie 2), de relevante blootstellingsgrenzen, werkzaamheden en andere substanties in de werkomgeving.

SDS EU (Reach Annex II)

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

SDS EU (Reach Annex II)

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

De effecten van zoutzuur op de mens - wikisailor.com

De effecten van zoutzuur op de mens Zoutzuur is een kleurloze, onbrandbaar gas dat een irriterend en penetrante geur heeft. Het wordt vaak gebruikt voor reiniging en sterilisatie, mijnbouw en de productie van organische mineralen. Deze chemische stof wordt ook gebruikt in de voedselver

SDS EU (Reach Annex II)

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Synfluid® PAO 7 cSt

Neem het volgende in acht bij het ontwerpen van technische controlemaatregelen en het uitkiezen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen: de mogelijke gevaren van deze stof (zie sectie 2), de relevante blootstellingsgrenzen, werkzaamheden en andere substanties in de werkomgeving.

VEILIGHEIDSREGLEMENT1 voor het laboratorium

Nooit het uiteinde van de buis in de handpalm nemen. Proeven waarbij giftige en/of brandbare gassen ontstaan, worden verricht in de zuurkast. Verplaats glazen recipiënten bij de buik van de fles, niet bij de hals. 1 Het laboreglement wordt de eerste praktijkles labo met de vakleerkracht besproken. VEILIGHEIDSREGLEMENT 1 voor het laboratorium

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Aanraking met de ogen Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Aanraking met de huid Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Inslikken Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Onbekende acute toxiciteit 98.81497 % van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de toxiciteit.

Ethades+ - Verpa

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving :Mengsel Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. Ingrediënten met onbekende toxiciteit: Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit: 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen : Flam. Liq. 2, H225

Veiligheidsinformatieblad ISOPROPANOL (IPA)

7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL Geen open vuur. Rookverbod. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN In goed gesloten ...

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Aanraking met de ogen Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Aanraking met de huid Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Inslikken Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. Onbekende acute toxiciteit 98.81497 % van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de toxiciteit.

VEILIGHEIDSREGLEMENT1 voor het laboratorium

Nooit het uiteinde van de buis in de handpalm nemen. Proeven waarbij giftige en/of brandbare gassen ontstaan, worden verricht in de zuurkast. Verplaats glazen recipiënten bij de buik van de fles, niet bij de hals. 1 Het laboreglement wordt de eerste praktijkles labo met de vakleerkracht besproken. VEILIGHEIDSREGLEMENT 1 voor het laboratorium

VEILIGHEIDSREGLEMENT1 voor het laboratorium

Nooit het uiteinde van de buis in de handpalm nemen. Proeven waarbij giftige en/of brandbare gassen ontstaan, worden verricht in de zuurkast. Verplaats glazen recipiënten bij de buik van de fles, niet bij de hals. 1 Het laboreglement wordt de eerste praktijkles labo met de vakleerkracht besproken. VEILIGHEIDSREGLEMENT 1 voor het laboratorium

Ethades+ - Verpa

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving :Mengsel Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. Ingrediënten met onbekende toxiciteit: Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit: 2.2 Etiketteringselementen Gevaarsymbolen : Flam. Liq. 2, H225

SDS EU (Reach Annex II)

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Extra gevaren bij verwerking : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veiligheidsinformatieblad ISOPROPANOL (IPA)

7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL Geen open vuur. Rookverbod. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN In goed gesloten ...

VEILIGHEIDSREGLEMENT1 voor het laboratorium

Nooit het uiteinde van de buis in de handpalm nemen. Proeven waarbij giftige en/of brandbare gassen ontstaan, worden verricht in de zuurkast. Verplaats glazen recipiënten bij de buik van de fles, niet bij de hals. 1 Het laboreglement wordt de eerste praktijkles labo met de vakleerkracht besproken. VEILIGHEIDSREGLEMENT 1 voor het laboratorium

Copyright ©AoGrand All rights reserved